Göç duyurusu…

Ekim 27, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Merhaba

Sitemiz http://www.notarsivim.com adresinden yayın hayatına devam edecektir.

Bilgilerinize sunarım.

İngiltere’de Gazze Protestosu

Ağustos 15, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

R14130605_1024x661

Ankara…

Ağustos 8, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Linux Cheat

Ağustos 7, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Bilindiği üzere linuxde yardım almak için birçok komut kullanılabilir. Örneğin ‘komut’ için yardım istediğimizde man komut, komut — help, whereis komut veya whatis komut kullanılabilir.
Fakat aranan bilgi genellikle kısadır ve gereksiz bilgileri süzmek zaman kaybına yol açmaktadır.
Bu kadar fazla yardım mekanizması olmasına rağmen benim tanıdığım bütün sistem yöneticileri Google abiye de sormaktadır.
“cheat” komutu sayesinde daha az Google yapabileceğimizi düşünüyorum.
cheat’i kurmak için python ve pip kurulu olmalıdır. Cheat’i git klonlayarak kullanacağımız için git’i de kuralım.

# yum install python
# yum install python-pip
# yum install git

Şimdi ihtiyaç duyulan python bağımlılıklarını kuralım

# pip install docopt pygments

Herhangi bir bağımlılığımız kalmadı. Şimdi git deposunu klonlayabilir ve kurulumu yapabiliriz.

# git clone https://github.com/chrisallenlane/cheat.git
# cd cheat
# python setup.py install

cheat kurulumu tamamlandı. Şimdi kullanalım:

[root@zinnetb bash_completion.d]# cheat dd
# Read from {/dev/urandom} 2*512 Bytes and put it into {/tmp/test.txt}
# Note: At the first iteration, we read 512 Bytes.
# Note: At the second iteration, we read 512 Bytes.
dd if=/dev/urandom of=/tmp/test.txt count=512 bs=2

# Watch the progress of 'dd'
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=4KB &; export dd_pid=`pgrep '^dd'`; while [[ -d /proc/$dd_pid ]]; do kill -USR1 $dd_pid && sleep 1 && clear; done

# Watch the progress of 'dd' with `pv` and `dialog` (apt-get install pv dialog)
(pv -n /dev/zero | dd of=/dev/null bs=128M conv=notrunc,noerror) 2>&1 | dialog --gauge "Running dd command (cloning), please wait..." 10 70 0

# Watch the progress of 'dd' with `pv` and `zenity` (apt-get install pv zenity)
(pv -n /dev/zero | dd of=/dev/null bs=128M conv=notrunc,noerror) 2>&1 | zenity --title 'Running dd command (cloning), please wait...' --progress

# DD with "graphical" return
dcfldd if=/dev/zero of=/dev/null bs=500K


[root@zinnetb bash_completion.d]# 

Kurulmuş cheat dosyalarını görmek için

[root@zinnetb bash_completion.d]# cheat -d 
/root/.cheat
/usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets

[root@zinnetb bash_completion.d]# cheat -l
7z       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/7z
ab       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/ab
apk      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/apk
apparmor    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/apparmor
apt-cache   /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/apt-cache
apt-get    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/apt-get
aptitude    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/aptitude
asciiart    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/asciiart
asterisk    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/asterisk
at       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/at
awk      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/awk
bash      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/bash
chmod     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/chmod
chown     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/chown
convert    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/convert
crontab    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/crontab
curl      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/curl
cut      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/cut
date      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/date
dd       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/dd
df       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/df
dhclient    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/dhclient
diff      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/diff
distcc     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/distcc
emacs     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/emacs
find      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/find
gcc      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/gcc
gdb      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/gdb
git      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/git
gpg      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/gpg
grep      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/grep
gs       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/gs
head      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/head
history    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/history
ifconfig    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/ifconfig
indent     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/indent
ip       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/ip
iptables    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/iptables
irssi     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/irssi
iwconfig    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/iwconfig
journalctl   /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/journalctl
less      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/less
ln       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/ln
ls       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/ls
lsof      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/lsof
markdown    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/markdown
mkdir     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/mkdir
mount     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/mount
mysql     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/mysql
mysqldump   /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/mysqldump
ncat      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/ncat
netstat    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/netstat
nmap      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/nmap
notify-send  /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/notify-send
od       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/od
openssl    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/openssl
pacman     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/pacman
pdftk     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/pdftk
php      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/php
ps       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/ps
python     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/python
rm       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/rm
...

Bu dosyalar elle de değiştirilebilir.

Cheat içinde arama yapak için

[root@zinnetb bash_completion.d]# cheat -s top
history:
 # To see most used top 10 commands:

irssi:
 # To change the topic
 /topic <description>

notify-send:
 # To send a desktop notification via dbus:

systemctl:
 # Stop a service
 systemctl stop foo.service

top:
 top -i <interval>
 top -s <delay>
 top -a
 top -d
 top -e
 top -F
 top -f
 top -h
 top -o <key>

yaourt:
 # For all of the above commands, if you want yaourt to stop asking constantly for confirmations, 

Linux’de Font Kurmak

Ağustos 7, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Temel olarak 2 yol kullanılabilir
1.Paket köneticisi kullanılarak:
Örneğin Microsoft’un kullandığı bazı font paketlerini bulabilmek için:

[root@zinnetb ~]# yum search font| less

kullanılabilir.

2.Daha genel olarak paket yöneticisi kullanmadan:
Linux sistemlerde fontlar

/usr/share/fonts
/usr/share/X11/fonts
/usr/local/share/fonts
~/.fonts

dizinlerinden birinde tutulur.
Herkesin kullanmasını istediğimiz fontlar /usr/share/fonts dizininde, şahsa özel fontlar ise ~/.fonts dizininde tutulabilir.

Örneğin http://img.dafont.com/dl/?f=aligot_de_mirabelle adresinden fontu beğendik ve download ettik diyelim.
Şimdi fontu yüklemek için önce zip dosyasını açalım.

[root@zinnetb Downloads]# ls -l
total 1220
-rw-r--r--. 1 fatih fatih  42925 Aug 7 13:05 aligot_de_mirabelle.zip
-rw-r--r--. 1 fatih fatih 1200999 Jun 27 10:53 Video Formats Guide.pdf
[root@zinnetb Downloads]# ls 
aligot_de_mirabelle.zip Video Formats Guide.pdf
[root@zinnetb Downloads]# unzip aligot_de_mirabelle.zip 
Archive: aligot_de_mirabelle.zip
 inflating: Aligot de Mirabelle.ttf 
 inflating: Selling = license.txt  

Şimdi fontu /usr/share/fonts/ dizinine kopyalalım, fc-cache ile font cahceimizi güncelleyip, fc-list ile fontun kurulu olduğuna emin olalım.

[root@zinnetb Downloads]# mv Aligot\ de\ Mirabelle.ttf /usr/share/fonts/
[root@zinnetb Downloads]# fc-cache -f
[root@zinnetb Downloads]# fc-list | grep Aligot
/usr/share/fonts/Aligot de Mirabelle.ttf: Aligot de Mirabelle:style=Regular
[root@zinnetb Downloads]# 

Artık fontu kullanabiliriz.
snapshot1

Benim adım Rachel Corrie, ben 16 Mart 2003’te öldüm!

Temmuz 22, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

enemies-latuff1
Prevent_another_holocaust_bomb_iran
holocaust_remembrance_day_by_latuff2
Rachel Corrie kardeşimin anısına. Hepimiz onun kadar cesur olabilsek keşke…
corrie4

corrie6

corrie7

Mandela’nın İsrail cevabı

Temmuz 18, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Haksız iken propaganda ile üste çıkmaya çalışmanın sonu budur:

Haritalar!

Temmuz 18, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Bir konu ile ilgili webde araştırma yaparken bu video ile karşılaştım:

Haritalarda ülkelerin boyutlarının ve yerlerinin psikolojik etkisinin olduğuna ben de katılıyorum.
Peter, Mercator ve diğer haritalar hakkında bazı bilgileri http://odtmaps.com/behind_the_maps/peters_maps/peters-map-guide.asp, http://www.theguardian.com/global/gallery/2009/apr/17/world-maps-mercator-goode-robinson-peters-hammer#/?picture=346092543&index=4 ve http://www.businessinsider.com/mercator-projection-v-gall-peters-projection-2013-12 sitelerinden bilgi edindim.

Anladığım kadarıyla Merkator haritası okyanusta gemi seyahati yapmak için daha uygunken (düz çizgiler sağlaması nedeniyle) Peter haritası ülkelerin yüzey alanlarını karşılaştırmak için uygun.
Mercator haritası:
the-most-popular-map-of-the-world-is-highly-misleading
Peter haritası:
1280px-Gall–Peters_projection_SW

İki haritayı üst üste koyarsak farkı daha iyi görebiliyoruz:
ust

Haritalarda kuzeyin neden yukarıda gösterildiği ayrıca bir taştışma konusu. Kuzeyin yukarıda güneyin aşağıda gösterilmesinin “iyi” ve “kötü” kavramlarınıyla ilişkilenen düalist bir dünya görüşünün oluşturulmasına yardımcı olduğu yönünde tartışmalar var. Bu konuda bu ve bu siteyi faydalı buldum.

Apollo 17’nin çektiği bir fotograf sanki bu tartişmalara nispet yapıyor:
src.adapt.960.high.1392746487427

George Carlin’den inciler

Temmuz 8, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı


2 video arasındaki 7 fark!

Temmuz 2, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı